Contract

Sibiu str. Ioan Lupas nr. 30

tel/fax: 0040.752.100.733

e-mail: office@bonvoyagesibiu.ro       

Contract de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie.

 Nr. SC……  din ……

 Părţile contractante: Societatea Comercială BON VOYAGE S.R.L, cu sediul în Sibiu, str. Ioan Lupaş nr. 30, titulară a licenţei de turism nr. 1483/14.03.2019,pentru Agentia de Turism “ Bon Voyage Sibiu”, cod unic de înregistrare RO 14430954, inregistrata la Registrul Comertului cu J32/98/2002.

cont nr.  RO 63 BTRL 0330 1202 E 01628XX – LEI

RO 38 BTRL 0330 4202 E 01628XX  – EURO

deschis la Banca Transilvania Sibiu, reprezentată prin d-na CINDEA CARMEN SAMIZA, în calitate de Administrator, denumită în continuare Agenţia .

CĂLĂTORUL…………. identificat în ANEXA 1, data nașterii ……, domiciliat in ….., având CNP  ………,posesoare a pașaportului/cărții de  identitate seria ……… cu valabilitate până la data de ……….. au convenit la incheierea prezentului contract de calatorie

 I. Obiectul contractului

Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agentie a pachetului de servicii de calatorie prezentat pe website-ul grupului Singles Camp Romania. Link catre pagina de site care prezinta detaliile excursiei:

 Agentia Bon Voyage are rolul doar de suport logistic profesionist, de a asigura serviciile standard de calatorie:

– inscrieri, rezervari

– cazare

– transport daca este inclus in tarif

– ghidaj local, daca este inclus in tarif

si de a elibera documentele necesare pentru calatorie.

Singlesc Camp Romania are caracterul unui club privat si organizeaza excursii si evenimente exclusiv pentru membrii sai.

Agentia Bon Voyage Sibiu este intr-un parteneriat si agreement cu Singles Camp putind oferi servicii de calatorie doar membrilor clubului ce au fost validati si dupa inscrierea la actiunepe site.

Prezentul contract se incheie pentru destinatia: ………..

Perioada : …………

Servicii de masa: ………………………………..
Structura camere:  cazare in camera DUBLA impreuna cu inca o persoana de acelasi sex
Transport: ………………….

Numar min de persoane necesar realizarii programului:……

 II. Incheierea si durata contractului

 1. Contractul se considera agreat si intra in vigoare in momentul in care urmatoarele conditii au fost indeplinite: 

– Calatorul a efectuat inscrierea pe site, a transmis documentele solicitate si a primit confirmare din partea agentiei  ca rezervarea este valida.

– Calatorul a achitat avansul ce confirma rezervarea.

– agentia a transmis Email contractul completat la adresa indicata la inscriere de catre calator. 

Obligatia de informare a calatorului este considerata indeplinita o data cu transmiterea contractului pe adresa de e-mail mentionata la inscriere. Pagina de site destinata prezentarii excursiei sau evenimentului contine toate datele si informatiile necesare despre pachetul servicilor de calatorie si de asemenea conditiile contractuale, astfel incit odata cu plata avansului se considera acceptate. 

2. Contractul inceteaza odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie. 

III. Preţul

1. Preţul contractului este de……. euro şi cuprinde costul serviciilor de calatorie efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A. 

2. In situatia in care apar modificari semnificative in relatia agentiei cu terti (companii aeriene, hoteluri, agentii locale, firme transport, etc) este posibil sa existe modificari, urmand ca si calatorul sa fie informat imediat  asupra acestui aspect cu explicarea situatiei.

IV. Modalităţi de plată

 1. Avansul este de ………., platit la data de ………

2. A doua transa, in valoare de ………, se va achita pana la data de ……..

3. A treia transa, in valoare de ……….., se va plati pana la data de …….

Factura emisa de Agentie pentru serviciile de calatorie externe este exprimata in valuta in care este comunicat tariful si se va achita in aceeasi moneda. In cazul in care, la cererea calatorului , se doreste plata in lei , aceasta se va face la cursul BNR din ziua emiterii facturii, la care se adauga un comision de risc valutar de 2 %.

V. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze calatorul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.

2. Agentia poate anula, reprograma sau recalcula o actiune turistica daca grupul minim nu s-a realizat , avand obligatia de a informa calatorii despre acest aspect cu minimum 15 zile inainte plecarii. In cazul reprogramarii sau majorarii pretului excursiei, calatorii au posibilitatea de a accepta noua data de plecare, noul pret sau de a se retrage fara penalitati. Calatorul este obligat sa comunice agentiei decizia sa in termen de 3 zile calendaristice de la primirea instiintarii privind modificarile.

3. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de calator ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii de calatorie contractat sau in situatii si contexe special intervenite la destinatie.

4. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie ce au in componenta si asigurarea transportului aerian compania aeriana, fara a cere acordul agentiei de turism ce deruleaza programul turistic,are dreptul de a modifica orarul de zbor. Prin urmare Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decit cea inscrisa in programul turistic.Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra sub competenta si responsabilitatea transportatorului aerian. In cazul anularii zborului ca urmare a insolvabilitatii, falimentului transportatorului aerian, Agentia va depune toate diligentele si va actiona imediat pentru a oferi alternative pentru efectuarea serviciilor. Cu toate acestea Agentia este exonerata de orice raspundere pentru eventualele prejudicii, de orice natura, cauzate calatorilor, aceste daune fiind imputabile companiei aeriene in baza Regulamentului Parlamentului European nr 261/04 implementat prin HG nr 1912/2006.

5. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica din motive ce tin de siguranta navigarii numarul cabinei si locatia acesteia, dar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial sau cu una superioara.

6. În cazul în care, după inceperea călătoriei turistice, o parte importantă din servicile de calatorie prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, Agenţia este obligată:

a) să ofere calatorului alternative corespunzătoare în vederea continurii călătoriei turistice, fără majorarea preţului, respectiv serviciile de calatorie oferite să fie de acceaşi calitate şi cantitate

b) să restituie calatorului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile de calatorie achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice.

c) în cazul în care nu pot fi oferite  calatorului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate,dovedite si argumentate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al calatorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate

7. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor imprejurari pe care nici Agentia nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita ( modificari de orar, de taxe de aeroport si securitate ce tin exclusiv de companiile aeriene, defectarea mijlocului de transport, anularea zborului , neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultim moment.)

Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intarzierii curselor , a pierderii bagajelor, a altor imprejurari care revin exclusive in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specific.

b) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului.

c) cind calatorul nu este acceptat la intrarea intr-o tara ,din orice motiv,inclusive cel medical.

8. Agenţia va comunica toate detaliile legate de plecare,  clubului Singles Camp si persoanei desemnate ce va insoti grupul. Acestia se obliga sa informeze pe FORUMUL grupului din timp asupra urmatoarelor aspecte:

– datele de contact ale insotitorului de grup

– locul si ora de intilnire cu grupul pentru plecare

– orarele de zbor, locurile escalelor si legaturile

– locul de imbarcare (in cazul transportului cu microbus/autocar), numarul auto si al soferului.

9. Agentia nu se face vinovata de nerealizarea unor puncte din program, acestea putind suferi modificari datorate: vremii, traficului auto, situatii si contexte neprevazute. In aceste situatii insotitorul de grup Singles Camp analizeaza si decide la fata locului modificarile ce urmeaza a fi facute (schimbari, inversari, inlocuiri) informand calatorii asupra acestora.

10. Agentia nu se face vinovata de eventual ineficienta totala sau partiala a asigurarii contractate prin intermediul Agentiei, deoarece Agentia este doar intermediar intre calator si asigurator.

11. Agentia solicita unitatilor de cazare camera twin (duble cu 2 paturi) dar aceasta cerere poate sa fie sau nu onorata de catre hotel in anumite cazuri. Repartizarea camerelor revine in sarcina insotitorului de grup din partea Singles Camp. Agentia nu are nici un rol in aceasta operatiune. Orice probleme legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva la receptia hotelului sau cu ajutorul insotitorului de grup.

 VI. Drepturile şi obligaţiile calatorului

1. Pentru a putea participa la aceasta excursie calatorul trebuie sa aiba calitatea de membru Singles Camp. Contractul dintre Bon Voyage srl Sibiu si Singles Camp Romania obliga agentia a oferi pachetul de servicii de calatorie doar membrilor.

2. In situatia in care s-a inscris si a achitat fara sa aiba calitatea de membru Singles Camp intr-o excursie va accepta rezilierea serviciilor urmind sa primeasca inapoi in contul indicat sumele achitate in contul acestei excursii.

3. Toate detaliile si informatiile sunt prezentate doar pe website-ul clubului: https://singlescamp.ro, intelegind prin asta ca este o actiune nu doar pur turistica ci si de socializare.

4. Transmiterea informatiilor, detaliilor, a eventualelor modificari de program, de zboruri,etc se face doar pe FORUMUL clubului, pe topicul indicat pe site. Calatorul este informat in continutul prezentarii excursiei ca FORUMUL este singurul loc in care agentia si organizatorii fac anunturi cu privire la fiecare excursie in parte. Rezervarea la excursie inseamna automat si acceptul calatorului pentru aceasta unica forma de instiintare si informare periodica, acesta neputind solicita ulterior anuntarea telefonica sau Email si nici de a invoca faptul ca a intirziat, nu a participat, nu a avut echipament potrivit, etc pentru ca nu a fost informat pe alta cale decit pe forum.

5. In situatia in care se intirzie cu mai mult de 7 zile cu plata ratei, agentia poate anula rezervarea si retine cu caracter de dauna sumele achitate pana atunci.

6. În cazul în care calatorul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii contractat, cu obligaţia de a anunţa in scris Agenţia si cu acceptul acesteia.

În acest caz Agenţia reziliază contractul cu calatorul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul calator. Pentru călătoriile în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Calatorul care cedează pachetul său de servicii turistice, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

7. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8 %, calatorul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite

7.1. Calatorul este obligat să comunice Agenţiei în termen de 3 zile calendaristice de la primirea înştiinţării , hotărârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor

b) acceptarea noilor condiţii ale contractului

7.2. În cazul în care calatorul reziliază contractul sau Agenţia anulează pachetul de servicii de calatorie înainte de data de plecare, calatorul are dreptul:

a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie

b) să accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului .

7.3. În toate cazurile menţionate calatorul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane iar Agentia a informat in scris calatorul cu cel putin

-15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii in cazul calatoriilor ce dureaza mai mult de 6 zile

-7 zile in cazul in care calatoriile dureaza intre 3 si sase zile

b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră ,imprejurari pe care nici Agentia ,nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.

c) anularea s-a făcut din vina calatorului.

8. Calatorul răspunde pentru corectitudinea datelor furnizate agenţiei la rezervare (ex.: nume prenume, data naşterii, nr. paşaport, domiciliu etc.), pentru valabilitatea documentelor personale şi pentru eventualele prejudicii cauzate în urma informaţiilor eronate.

Calatorul se obligă să respecte prevederile legale cu privire la regimul paşapoartelor, al vizelor, de vamă, asigurare de sănătate, etc, precum şi prevederile legale privind condiţiile de intrare, şedere, ieşire în/din ţările incluse în excursiile la care participă. Prejudiciile materiale şi morale cauzate din necunoaşterea sau nerespectarea legilor sau regulilor vor fi suportate de calator.

În cazul în care, din nerespectarea celor de mai sus,calatorul nu poate să participe la călătoria turistică, Agentia este exonerata de răspundere şi nu poate fi obligata la restituirea sumelor de bani plătite de către calator. În cazul în care calatorul, din vina sa, nu a beneficiat de serviciile turistice la calitatea contractată, nu este îndreptăţit la despăgubiri. Calatorul răspunde pentru siguranţa propriilor bagaje.

9. Calatorul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despagubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.

DACA  DUPA ACHITAREA SI CONFIRMAREA SERVICIILOR CALATORUL SOLICITA SCHIMBAREA HOTELULUI SAU A ORICARUIA DINTRE SERVICII, ACEASTA ECHIVALEAZA CU REZILIEREA CONTRACTULUI, CU APLICAREA PENALITATILOR LEGALE LA MOMENTUL RESPECTIV SI INCHEIEREA UNUI NOU CONTRACT.

10.. Calatorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie

11. Calatorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate precum şi documentul de călătorie eliberat în vederea acordării serviciilor de calatoriesă păstreze integritatea bunurilor din unităţile turistice, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea pagubelor produse.

12. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus cat si la intors, precum si locurile,  datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.

13. Călătorii au obligația de a se informa cu privire la condițiile de călătorie și intrare pe teritoriile străine de pe site-ul Ministerul Afacerilor Externe.

VII. Renunţări, penalizări, despăgubiri

1. În cazul în care calatorul renunţă unilateral (din vina sa) la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

 -40% din pretul pachetului de servicii de calatorie, din momentul confirmarii rezervarii, daca renuntarea se face cu mai mult de 90 de zile calendaristice inainte de data plecarii; 

 -60% din pretul pachetului de servicii de calatorie, daca renuntarea se face intre 90 si 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii; 

 -100% din costul excursiei, daca retragerea se face cu mai putin de 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii. 

2. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

3. În cazul în care Ambasada refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii de calatorie i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia

4. Calatorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii de calatorie cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciille, in caz contrar cererea de renuntare nu este luata in considerare. Aceasta cerere se poate transmite si Email, cu confirmare de primire. Nu se iau in considerare cereri de renuntare transmise prin alt mod: telefonic, forum, facebook, etc.

5. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice, catastrofe, atac terorist.Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.

6. In contextual pandemiei de SARS-COV-2 (COVID 19) calatorul recunoaste si accepta in mod expres posibilitatea ca, ulterior incheierii prezentului contract, dar si pe parcursul excursiei, sa fie instituite restrictii sau noi conditii de calatorie atit in tara de destinatie cat si in Romania (cu titlu exemplificativ: prezentarea unui test antigen/PCR negativ sau obligativitatea efectuarii acestuia in tara de destinatie, intrarea in carantina sau autoizolare la intoarcerea in tara).

Nota Covid19: In situatia in care autoritatile din tarile cuprinse in acest program conditioneaza intrarea pe teritoriul lor de prezentarea unui test antigen/PCR negativ, sau obligativitatea efectuarii acestuia in tara de destinatie este nevoie sa achite personal si sa prezinte acest document insotitorului de grup, apoi la trecerea frontierei.

7. In conditiile instituirii unor masuri si restrictii speciale, care fac imposibila deplasarea la destinatie, Agentia va reorganiza excursia, urmand sa comunice participantilor noua perioada.

 VIII. Reclamatii 

1. În cazul în care calatorul este nemulţumit de serviciile de calatorie primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii de calatorie contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii de calatorie (conducerii hotelului, restaurantului).

2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii de calatorie vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, calatorul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 10 zile calendaristice, să comunice un raspuns calatorului.

IX. Asigurări

Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la OMNIASIG/VIENNA INSURANCE GROUP,  Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1,  Bucuresti , tel. 021 4057420 prin polita cu seria I nr. 56183 din data de 08.03.2022.

Condiţiile în carecalatorull va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt prin poliţa seria I nr. 56183  pană la contravaloarea sumei achitate.

Facultativ, calatorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere, sau  unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje , a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno .

Agentia recomanda incheiere unei astfel de asigurari pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare .

Polița de asigurare mentionata  are rolul de garantare de către societatea de asigurare a riscului de neplată de către Agenția de turism organizatoare a sumelor achitate de călători, cauzată de neexecutarea integrală sau parțială a contractelor de comercializare a pachetului de servicii de călătorie încheiate cu aceștia, în cazul insolvenței Agenției de turism organizatoare, și, după caz, acoperirea costului repatrierii/repatrierea indiferent dacă executarea pachetului este afectată de insolvența agenției de turism organizatoare sau călătorii se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de părți,  atunci când în contract este inclus transportul de pasageri. Societatea de asigurare acceptă să garanteze călătorilor, beneficiari ai poliței de asigurare, în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare, plata sumelor achitate de aceștia, precum și repatrierea sau rambursarea costului repatrierii, după caz.

 Perioada de răspundere, în cazul fiecărui contract de comercializare a pachetului de servicii de călătorie, începe odata cu plata avansului ,la data semnării respectivului contract.

În cazul în care călătoria nu a început, valoarea despăgubirii este egală cu valoarea sumelor achitate efectiv de călători în baza contractelor privind pachetele de servicii de călătorie, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței Agenției de turism organizatoare.

Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul sau deoarece aceasta este doar intermediar intre calator si asigurator.

X. Dispoziţii finale 

1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta si transmis EMAIL calatorului.

2. Nesemnarea acestuia sau netransmiterea catre agentie nu absolva calatorului de respectarea clauzelor.

3. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie.

4. Calatorul declara ca este informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie. Prin semnarea acestui contract, calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu oferta Agentiei. 

Incheiat astazi, ………  pentru destinatia …………………..

Agenţia,                                                                              Calator:

Denumirea BON VOYAGE SIBIU                                      Numele:………….

Reprezentantul CINDEA SAMIZA                                      Prenumele:……………..

Ştampila ……………………

                                                                                                             ANEXA 1

 la CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR

DE SERVICII DE CĂLĂTORIE

 Nr. …….. din data de ……..

CĂLĂTORUL ……….. data nașterii ………, domiciliat in Mun…………, având CNP  ………..,posesoare a pașaportului/cărții de  identitate seria……. Nr………. beneficiar al prezentului contract de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie .

AGENTIA DE TURISM                                                           Calator:…………….

BON

VOYAGE SIBIU